Zsh Mailing List Archive
Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author

New place for OS/2-portI just booted to OS/2 and decided to check, if there is any new version
of Zsh availble. Then I realised, that FAQ has obsolete information. New
place for OS/2 port of Zsh is here:

http://www.haun.org/kent/tmp/

-- 
Juhapekka "naula" Tolvanen * * University of Jyväskylä * * juhtolv@xxxxxxxxx
http://www.st.jyu.fi/~juhtolv/spam.html * * * * * * "STRAIGHT BUT NOT NARROW"
-----------------------------------------------------------------------------
"Olen saanut palautetta, että olisin saanut silloin ja silloin jos olisin
tehnyt aloitteen. Ko. naiset eivät voineet tehdä aloitetta, koska se "kuuluu"
miehelle. Tok tok. Sitten kun aloitteita tekee, niin naiset loukkaantuvat ja
katkaisevat välit. Hullujenhuoneelle koko porukka."             Hiski HaapojaMessages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author