Zsh Mailing List Archive
Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author

Re: bash has been ported DOSUmm, why? :)

--Jo

On 28 Aug 2001 01:25:37 +0300, Juhapekka Tolvanen wrote:
> 
> Yeah! You heard it right!
> 
> ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/gnu/djgpp/v2gnu/
> 
>   bsh204b.zip (Binaries)
>   bsh204d.zip (Sources)
>   bsh204s.zip (Docs)
> 
> First Changelog-entry is dated March 24th, 2000.
> 
> I just wonder, what if one day somebody hacks zsh so that it will
> compile and work under DOS.
> 
> -- 
> Juhapekka "naula" Tolvanen * * University of Jyväskylä * * juhtolv@xxxxxxxxx
> http://www.st.jyu.fi/~juhtolv/spam.html * * * * * * "STRAIGHT BUT NOT NARROW"
> -----------------------------------------------------------------------------
> "Olen saanut palautetta, että olisin saanut silloin ja silloin jos olisin
> tehnyt aloitteen. Ko. naiset eivät voineet tehdä aloitetta, koska se "kuuluu"
> miehelle. Tok tok. Sitten kun aloitteita tekee, niin naiset loukkaantuvat ja
> katkaisevat välit. Hullujenhuoneelle koko porukka."             Hiski Haapoja
Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author