Zsh Mailing List Archive
Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author

Re: Redirecting output afterwardsSorry, I didn't do my homework well enough. The question has been answered
before:

http://www.zsh.org/mla/users//1999/msg00213.html
http://www.zsh.org/mla/users//1999/msg00207.html--
"Se oli kuin noituutta:  Ei pystytty käsittämään, kuinka suurmiehiäkin
Gleb ivallaan sai itkemään!  Mursi muutamalla sanalla: lause tai kaksi! 
Häntä alettiin kutsua teurastajaksi. " - YUPMessages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author