Zsh Mailing List Archive
Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author

Re: [juhtolv@xxxxxxxxx: Re: Whatta fsck is this?]On Mon, 23 Oct 2000, +20:51:27 EEST (UTC +0300),
Philip Kizer <pckizer@xxxxxxxx> pressed these keys:

> Juhapekka Tolvanen <juhtolv@xxxxxxxxx> wrote:
> >> export ROOTTEXT='%(0#.-=*[ROOT ZSH]*=-)'
> >> export ROOTPROMPTADD='%(0#. .)'
> >> export ROOTTITLEADD='%(0#. | .'

Well, I decided to do it like this:

export ROOTTEXT="%(!.-=*[ROOT ZSH]*=-.)"
export ROOTPROMPTADD="%(!. .)"
export ROOTTITLEADD="%(!. | .)"

But thank you, anyway.

> >Very interesting. Can you explain, what that kind of markup means? What
> >TFM or section of "info zsh" should I read?
> 
> 'man zshparam' under the PS1 section you should find: 
> 
>   %(x.true-text.false-text)

Well, in my system it was "man zshmisc" under section "PROMPT
EXPANSION". And version numer is:

juhtolv@heresy : /home/juhtolv
% zsh --version                         10001 | pts/6
zsh 3.1.9-dev-6 (i686-pc-linux-gnu)

BTW what was the first version of zsh, that was able to understand
"--version". It is time to update this:

http://www.math.fu-berlin.de/user/guckes/version/

-- 
Juhapekka "naula" Tolvanen * * U of Jyväskylä * * * juhtolv@xxxxxxxxx
http://www.jyu.fi/~juhtolv/index.html * * "STRAIGHT BUT NOT NARROW!!"
---------------------------------------------------------------------
"Asiantuntijana kerron, ettei se mene noin, vaan siten että vajoaa
sängyn pohjalle säälimään itseään eikä jaksa tehdä yhtään mitään kun
ei kukaan anna kuitenkaan. Ei siivota, ei hakea töitä, ei käydä
kaupassa..." Hiski Haapoja, 14.10.2000 sfnet.keskustelu.ihmissuhteetMessages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author