Zsh Mailing List Archive
Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author

Re: My zsh disturbs nvi?Wayne Davison <wayned@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> writes:

> On Mon, Oct 18, 2004 at 10:14:33PM +0300, Juhapekka Tolvanen wrote:
>> /home/juhtolv/.nexrc, 8: Shell expansion failed
>
> What does this line have on it?

That was told in that Debian-bugreport. I already gave an URL pointing
to that bugreport. But anyway:

so ~/.exrc


-- 
Juhapekka "naula" Tolvanen * * http colon slash slash iki dot fi slash juhtolv
"kummaan paikkaan itsesi karkotit, syyttä syyllisten seuduille. raskaisiin
taloihin pesit, kirkuviin huoneisiin. mitä ne sinulle tekevät siellä? kuka on
raapinut nimesi pois, nimesi, kasvosi, mielesi oivat palvelemaan konetta?" CMXMessages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author