Zsh Mailing List Archive
Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author

Completion for commandline flags of qiv
How come zsh do not have support for commandline flags of qiv? Here is
its homepage:

http://www.klografx.net/qiv/

Any takers?

It is also available as Debian package for operating systems of
Debian-project.


-- 
Juhapekka "naula" Tolvanen * * http colon slash slash iki dot fi slash juhtolv
"kummaan paikkaan itsesi karkotit, syyttä syyllisten seuduille. raskaisiin
taloihin pesit, kirkuviin huoneisiin. mitä ne sinulle tekevät siellä? kuka on
raapinut nimesi pois, nimesi, kasvosi, mielesi oivat palvelemaan konetta?" CMXMessages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author