Zsh Mailing List Archive
Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author

ObczajObczaj ile jest pracy zdalnej i JAKIE widełka:
https://www.facebook.com/groups/246806639124789/


-- 
Sebastian Gniazdowski
News: https://twitter.com/ZdharmaI
IRC: https://kiwiirc.com/client/chat.freenode.net:+6697/#zplugin
Blog: http://zdharma.org


Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author