Zsh Mailing List Archive
Messages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author

bash has been ported DOSYeah! You heard it right!

ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/gnu/djgpp/v2gnu/

  bsh204b.zip (Binaries)
  bsh204d.zip (Sources)
  bsh204s.zip (Docs)

First Changelog-entry is dated March 24th, 2000.

I just wonder, what if one day somebody hacks zsh so that it will
compile and work under DOS.

-- 
Juhapekka "naula" Tolvanen * * University of Jyväskylä * * juhtolv@xxxxxxxxx
http://www.st.jyu.fi/~juhtolv/spam.html * * * * * * "STRAIGHT BUT NOT NARROW"
-----------------------------------------------------------------------------
"Olen saanut palautetta, että olisin saanut silloin ja silloin jos olisin
tehnyt aloitteen. Ko. naiset eivät voineet tehdä aloitetta, koska se "kuuluu"
miehelle. Tok tok. Sitten kun aloitteita tekee, niin naiset loukkaantuvat ja
katkaisevat välit. Hullujenhuoneelle koko porukka."             Hiski HaapojaMessages sorted by: Reverse Date, Date, Thread, Author